Leden Algemene Vergadering
Schreurs Bart, Jacobs Stefanie, Lachat Chantal, Celis Fabiola 
VanGompel Luk, Bleuckx Cindy    

Raad van bestuur
Voorzitter en tevens gedelegeerd bestuurder; Schreurs Bart
Ondervoorzitter;
Jacobs Stefanie
Secretaris; Lachat Chantal
Financieel beheerder;
Jacobs Stefanie